Busques pis? Consulta el nostre catàleg d'immobles aquí!

Baixes temporals de Vehicles

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

Dades titular:

 

  • Persones físiques: DNI, targeta de residència o passaport + NIE.
  • Persones jurídiques: Targeta d'identificació fiscal de la societat i acreditació de la representació i la identitat de qui firma.

 

Documentació del vehicle:

 

  • Permís de circulació
  • Fitxa tècnica
     

A més a més:

 

  • Vehicles agrícoles: Cal aportar el document acreditatiu de la baixa al Registre Oficial de la Maquinària Agrícola de la Comunitat Autònoma.

 

IMPRESOS

Sol·licitud de Baixa
Imprès de Representació