Busques pis? Consulta el nostre catàleg d'immobles aquí!

Àrea Mercantil

 

Confecció i dipòsit de comptes anuals

 

Legalització de llibres contables

 

Inscripcions de documents i escriptures notarials

 

Cancel·lacions de càrregues sobre finques i immobles

 

Legalització i actualització de societats

 

Constitució de societats