Busques pis? Consulta el nostre catàleg d'immobles aquí!

Transferències de Vehicles

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

Dades comprador:

 

  • Persones físiques: DNI/NIE, Targeta de residència o Passaport
  • Persones jurídiques: Targeta d'identificació fiscal de la societat. Cal aportar el DNI del representant i les escriptures on aparegui aquest o bé l 'imprès de representació

 

Documentació vehicle:

 

  • Fitxa tècnica
  • Permís de circulació original

     

Dades venedor:

 

  • Persones físiques: DNI/NIE, Targeta de residència o Passaport
  • Persones jurídiques: Targeta d'identificació fiscal de la societat. Cal aportar el DNI del representant i les escriptures on aparegui aquest o bé l' imprès de representació.

 

A més a més:

 

  • Document acreditatiu de la transmissió: en supòsits de separació, divorci o ruptura del vincle amb el titular del vehícle (sentència, conveni regulador).
  • Document acreditatiu de la Inscripció al Registre Oficial de Maquinària Agrícola de la Comunitat Autònoma (vehícles agrícoles).

 

IMPRESOS

Imprès de Transferència
Imprès de Representació